185 στρέμματα σύγχρονα θερμοκήπια

Η εμπειρία, το πάθος και η καινοτομία μεγαλώνουν μαζί στα υδροπονικά Θερμοκήπια Θράκης. Από το 2013, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 185 στρεμμάτων, καλλιεργούνται με τη μέθοδο της υδροπονίας και σύμφωνα με τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, τα πιο αγνά κηπευτικά, φρέσκα και γευστικά κάθε μέρα του χρόνου.

Τα Θερμοκήπια Θράκης είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα, που χρησιμοποιεί τη γεωθερμία ως μέσο θέρμανσης, εξασφαλίζοντας σταθερές συνθήκες καλλιέργειας με τον πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.