Πρακτικές, προζυγισμένες συσκευασίες, 100% ανακυκλώσιμες & επαναχρησιμοποιούμενες που παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των καρπών και μειώνουν τη σπατάλη τροφίμων.